Quyền lợi ứng viên
 • Chinh phục NTD bằng kỹ năng và hồ sơ chuyên nghiệp

  Tạo hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng để ứng tuyển công việc mọi lúc, mọi nơi

  Phát triển kỹ năng phù hợp với tiêu chí của thị trường tuyển dụng

 • Không còn nỗi lo thất nghiệp

  Hệ thống tự động tìm và gợi ý việc làm phù hợp.

  Thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp.

 • Quản lý việc làm

  Nhiều chức năng hữu ích như: Quản lý việc làm đã lưu, việc làm đã ứng tuyển...

  Bạn sẽ được thông báo mỗi khi nhà tuyển dụng xem hồ sơ, trúng tuyển hay chưa phù hợp.

Đăng ký tài khoản MyWorkID

Chọn đăng ký là bạn đã đồng ý với Quy định bảo mật & Thỏa thuận sử dụng của MyWork.